เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ดาว์โหลดเอกสารงานทะเบียน » ข่าวประชาสัมพันธ์
 
1. ส่งโครงร่างวิจัยขอรับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัย ( 2015-11-29 14:20:29 )
2. ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศกับฟิลิปปินส์ ( 2015-11-29 14:18:19 )
3. ขอเชิญประชุมการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพโดย ศ.ดร.ปราณี เลี่ยมพุทธทอง 6-10 กค. 2558 ( 2015-06-23 04:51:38 )
4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการความรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นหลัก ( 2014-12-07 14:45:58 )
5. การประชุมพัฒนาศักยภาพการวิจัยฯ ( 2014-11-13 12:40:40 )
6. การเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาคันตุกะจากประเทศฟิลิปปินส์ ( 2014-06-28 20:57:43 )
7. การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ของวิทยาลัยด้านการวิจัย ( 2014-03-01 13:37:45 )
8. การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ( 2014-03-01 13:33:42 )
9. ยินดีตอนรับ คณะกรรมการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระหว่างวันที่ 28 -29 ม.ค.56 ( 2013-01-27 13:59:08 )
10. เผยแพร่บทความปริทัศน์ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกั ( 2012-03-21 12:50:43 )

หน้า: [1] 2  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »| ทั้งหมด: 11 รายการ

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6